Промоцијата на постигнувањата на Акцелераторот УКИМ во изминативе четири години – Галерија

Промоцијата на постигнувањата на Акцелераторот УКИМ во изминативе четири години – Галерија

Акцелератор-3

Акцелератор УКИМ: Постојана поддршка на иновациите во свет на промени

13.03.2023 – Пред повеќе од 100 гости и претставници од академијата, стартапите, компаниите и инвеститорите, промоцијата на постигнувањата на Акцелераторот УКИМ во рамки на проектот поддржан од ФИТР во изминативе четири години и претставување на новите 3 инвестиции.