Организација

Организација

Кои сме ние? 

Logo

Description automatically generated
Home
A picture containing text

Description automatically generated
Newman's Business Accelerator

Република Северна Македонија е една од земјите учеснички во EuroCC проектот, чија основна цел е воспоставување на Национален центар за компетенции за HPC, HPDA и AI, како и зголемување на свесноста и примената на овие технологии во работењето на различни ентитети од индустријата, академијата и јавната администрација. 

Партнери за воспоставување на Националниот центар за компетентност за HPC (High Performance Computing) во Северна Македонија се: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)Infinite Solutions и NewMan’s Business Accelerator.


ФИНКИ 

Како водечки партнер на конзорциумот, ФИНКИ е одговорен за задачите 32.1: Национален центар за компетенции – „Менаџмент“, 32.2: „Обука и развој на вештини“, 32.5: „Мапирање на технички компетенции за HPC/Big Data/AI “, 32.6:„ Олеснување на пристапот до системите, научната и техничката експертиза и базите на знаење “, како и за поддршка на сите други задачи во проектот. 

Дознајте повеќе за ФИНКИ на www.finki.ukim.mk 


Инфините Солутионс 

Инфините Солутионс е македонска компанија за информатичка и комуникациска технологија, специјализирана за дизајнирање, развој и имплементација на сеопфатни софтверски решенија, како и системска интеграција во различни специјализирани подрачја, како што се: телекомуникации, финансии, државна администрација, образование, здравство, индустрија, и други, која обезбедува врвни услуги и производи за потребите на своите клиенти. 

Производите и услугите кои ги нуди Инфините Солутионс им обезбедуваат на клиентите навремен пристап до најновите технолошки решенија како на подрачјето на хардверот, така и на подрачјето на софтверот. 

Инфините е компанија ориентирана кон Microsoft, следејќи ги најдобрите и најновите технологии на пазарот. Тимот на Инфините Солутионс се состои од искусни ИТ професионалци, кои се целосно посветени на своите клиенти, помагајќи им да се соочат со предизвиците на модерното време и живеење.   

Како еден од партнерите во проектот, Инфините Солутионс е одговорен за задачите 32.4 – „Соработка со индустријата“ и 32.7 – „Креирање на свесност и соработка“, но учествува и во  задачите 32.1 „Менаџмент“, 32.2 „Обука и развој на вештини“, 32. 3 „Трансфер на технологија / развој на бизнис“. 

Дознајте повеќе за Инфините Солутионс на www.infinite.com.mk 


ЊуМенс Бизнис Акцелератор  

ЊуМенс Бизнис Акцелераторот е првиот бизнис акцелератор во земјата и меѓу првите во Југоисточна Европа основан кон крајот на 2013та година. Во изминатите 7 години ЊуМенс организираше над 200 настани за претприемништво и одржа над 1500 индивидуални менторства и советувања со претприемачи, стартап тимови и мали и средни претпријатија од земјата и регионот.

ЊуМенс овозможи и преквалификација и доквалификација на голем број учесници од земјата во областа на веб програмирање, веб и графички дизајн, 3D моделирање и анимација, проектен менаџмент и финансиски менаџмент, а посредуваше и со компании при обезбедување на пракса, работа и соработка во делот на корпоративна иновативност. 

ЊуМенс е носител на лиценцата за организација на натпреварот за иновации во високи технологии NASA Space Apps Challenge во Скопје од 2014та година и во Силициумската долина во САД од 2016 година. Со поддршка на Њуменс три македонски тимови досега учествувале на глобални натпревари за иновации во САД и оствариле средби со претставници од индустријата.   

Денес ЊуМенс менаџира со повеќе комплементарни програми во областа на развој на човечки ресурси, претприемништво, корпоративни иновации, пристап до нови пазари и до нови модели за финансирање.  

Како еден од партнерите во проектот, Newman’s Business Accelerator ја води задачата 32.3 „Трансфер на технологија / развој на бизнис“ и исто така ќе ќе учествува во  задачите 32.4 – „Соработка со индустријата“ и задачата 32.7 – „ Креирање на свесност и соработка “. 

Дознајте повеќе за Newman’s Business Accelerator на www.newmansba.com