Контакт

Контакт

Адреса за контакт: 

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 

ул. Руѓер Бошковиќ 16,  1000 Скопје,  
Република Северна Македонија 

 

Адреса за е-пошта: contact@hpc.mk 
Социјални медиуми
Партнери