Тренинзи

Тренинг портал за отворено учење

 

 

Во рамките на проектот EuroCC се развива и тренинг портал за отворено учење на темите поврзани со проектот, како што се HPC, HPDA и AI.

 

Порталот има за цел да претставува централна точка на која сите заинтересирани ќе можат да најдат едукативни материјали на наведените теми. На порталот е предвидено да има отворени курсеви за широка популација, кои секој заинтересиран ќе може да ги следи во време кога му одговара. 

 

Дополнително, порталот ќе се користи и за реализација на сите други едукативни активности во проектот, како на пример курсеви за индустриски патрнери, напредни академски курсеви, како и отворени форуми за дискусија и колаборација. Порталот, кој е во фаза на изработка, ќе биде достапен на https://learn.hpc.mk/