Видео: Воведен тренинг за High Performnce Computing

Видео: Воведен тренинг за High Performnce Computing

pexels-thisisengineering-3861969

Воведен тренинг за High Performnce Computing , кој се одржа од 15 до 17 февруари 2021 година на настанот за обука за почетници на националниот центар за компетентност CaSToRC, во рамките на активностите на проектот EuroCC.

Презентацијата може да се најде на следниот линк:
https://castorc.cyi.ac.cy

Целосните детали за овој тренинг настан можете да ги најдете на следниот линк:
https://castorc.cyi.ac.cy